måndag 13 oktober 2014

Rent kärl - akvarell


2 Tim 2:20-21

Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande.  Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till hedrande ändamål, helgat, användbart för sin herre och redo för varje god gärning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar