onsdag 28 maj 2014

Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.- akryl

Uppenbarelseboken 21:6

 Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.

söndag 4 maj 2014

Ljus i värdeln - akryl
Matt 5:14-16

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. 16  På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.