torsdag 22 september 2016

Havet - akvarell

Var i Nordmalings kommun och tittade på havet, tog ett kort som sedan blev denna lilla akvarell.

lördag 10 september 2016

Bar det någon frukt detta år? - akvarell

Matt 7:19-20Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. 
På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

Målningen ovan är en omgjord målning ifrån denna som jag gjorde 2009.