söndag 16 december 2012

Ära Honom


Höj lovets offer till Herren, 
vår frälsnings klippa. 
Ära honom för hans storhet, 
lyft dina händer i jubel inför hans tron. 
Prisa Herren alla folk.


Målad i olja på pannå.

torsdag 13 december 2012

Ära i höjden åt Gud - akrylÄra i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

Lukas 2:8-14  
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”


Detta är en stor målning som finns i Västerviks Pingskyrka.


fredag 7 december 2012