fredag 25 januari 2013

efter en hård dags arbete - akvarell

Var i Estland med lärjungaskolan  Blåkust. Jag och några till valde att hjälpa till med missionsbåten de hade där. Så jag tog ett kort på två av dem jag var med efter att vi jobbat hårt hela dagen.

Märkligt nog så hamnade jag även i en tidning i Estland, tyvärr har jag ingen aning om vad som stod, men här är foto de tog i alla fall.

Här målade jag tjära på missionsbåten. Alla vi ifrån Sverige hade dessa blåa civilförsvars kläder.


måndag 7 januari 2013

Som ett träd planterat vid vatten - akryl


Jer 17:5-8
Så säger HERREN:
Förbannad är den man
som förtröstar på människor
och sätter kött sig till arm

och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.

Han skall bliva såsom en torr buske på hedmarken
och skall icke få se något gott komma,
utan skall bo på förbrända platser i öknen,
i ett land med salthedar, där ingen bor.

Men välsignad är den man
som förtröstar på HERREN,
den som har HERREN till sin förtröstan.
Han är lik ett träd som är planterat vid vatten,
och som sträcker ut sina rötter till bäcken;

ty om än hetta kommer, så förskräckes det icke,
utan bevarar sina löv grönskande;
och om ett torrt år kommer, så sörjer det icke
och upphör ej heller att bara frukt.