fredag 25 januari 2013

Estonia - aquarelle

Förlängd väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.
Ordspråksboken 13:12
After a hard day´s work. I was in Estonia and worked with a mission boat and after we had been working hard all day we could go to the beach, I took a photo of two other that was with me.måndag 7 januari 2013

A rightful man is like a tree planted by water in the desert.


Jer 17:5-8
Så säger HERREN:
Förbannad är den man
som förtröstar på människor
och sätter kött sig till arm
och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.

Han skall bliva såsom en torr buske på hedmarken
och skall icke få se något gott komma,
utan skall bo på förbrända platser i öknen,
i ett land med salthedar, där ingen bor.

Men välsignad är den man
som förtröstar på HERREN,
den som har HERREN till sin förtröstan.
Han är lik ett träd som är planterat vid vatten,
och som sträcker ut sina rötter till bäcken;

ty om än hetta kommer, så förskräckes det icke,
utan bevarar sina löv grönskande;
och om ett torrt år kommer, så sörjer det icke
och upphör ej heller att bara frukt.

Painted walls
Jahapp då e man tillbaka till Västervik =) 
Men innan jag åkte ifrån mor så  målade jag ett körsbärsträd 
i min lilla syster Shalomes rum. Hade tänkt måla en liten blå fågel oxå men hann inte denna gång,
kanske nästa. =)
fridens//Signe

Vart kramsnö en dag så gjorde en snöhäst =)Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. Ty HERRENS ord är rätt, han är trofast i allt han gör.
Psaltaren 33:3-4