lördag 13 februari 2016

Ditt tal är ett luttrat tal - Akvarell


Jag fick till mig den här bilden då jag var på bön i kyrkan å morgonen,Våran lovsångsledare talade om Guds ord.

Psalm12:7

Herrens ord är rena ord,
    silver luttrat i degel av jord,
        renat sju gånger.