måndag 7 januari 2013

A rightful man is like a tree planted by water in the desert.


Jer 17:5-8
Så säger HERREN:
Förbannad är den man
som förtröstar på människor
och sätter kött sig till arm
och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.

Han skall bliva såsom en torr buske på hedmarken
och skall icke få se något gott komma,
utan skall bo på förbrända platser i öknen,
i ett land med salthedar, där ingen bor.

Men välsignad är den man
som förtröstar på HERREN,
den som har HERREN till sin förtröstan.
Han är lik ett träd som är planterat vid vatten,
och som sträcker ut sina rötter till bäcken;

ty om än hetta kommer, så förskräckes det icke,
utan bevarar sina löv grönskande;
och om ett torrt år kommer, så sörjer det icke
och upphör ej heller att bara frukt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar